Adoptie Aanvraag

Onze katjes worden enkel geplaatst als binnenkatjes of in een woning of appartement met een kattenren of een volledige catproof tuin.
Dit wil zeggen dat de kat op geen enkele manier weg kan.
Hou er rekening mee dat onvolledige of onjuiste aanvragen geweigerd worden zonder opvolging.

  1. Naam

  2. Volledig adres

  3. Telefoonnummer

  4. E-mailadres

  5. Welke katje geniet uw voorkeur?

  Waarom?

  6. Hoe ziet uw gezinssamenstelling eruit? Graag vermelding van alle gezinsleden, inclusief huisdieren, en hun leeftijd.

  Indien honden, welk ras en zijn die katten gewoon?

  7. Heeft u reeds katten gehad? Zo ja, graag een toelichting.

  Zijn uw katten steriel en gevaccineerd

  8. Onze kat(ten) zijn … jaar. Heeft u een voorkeur qua leeftijd van het adoptiekatje? Waarom?

  9. Indien u geschikt bevonden wordt, zou u graag in aanmerking komen om twee katten te nemen, zodat ze elkaar gezelschap kunnen houden? Graag een toelichting van uw antwoord.

  10. Welk type woning heeft u?

  11. Bent u eigenaar of huurder? Indien u huurder bent, kunnen wij u vragen om contact op te nemen met uw huisbaas om te bevestigen dat er in uw huurcontract vermeld is dat u huisdieren mag houden.

  12. Indien u beschikt over een terras of tuin, hoe is dit/deze beveiligd, zodat de kat niet weg kan?

  13. Indien u huisdieren hebt, of gehad hebt, bij welke dierenartspraktijk gaat u/ging u? Gaat u ermee akkoord dat wij die contacteren, indien wij dit wensen?

  14. Hebt u regelmatig bezoek van jonge kinderen? Indien ja, welke leeftijd(en) hebben ze en hoe vaak komen ze op bezoek?

  15. Hoeveel uren bent u dagelijks weg van huis?

  16. Wie past er op de kat als u met vakantie gaat?

  17. Wat doet u als de kat ongewenst gedrag zou vertonen (krabben aan meubilair, …)?

  18. Wie zal de meeste zorgen van het dier op zich nemen?

  19. Bent u één van de volgende zaken van plan in de nabije toekomst? Baby, verhuis, vakantie, verandering van werkuren. Indien ja, graag een toelichting.

  20. Is het voor u belangrijk dat de kat kan omgaan met kinderen, hond, kat, …. Indien ja, graag een toelichting.

  21. Heeft iemand van het gezin allergieën of gezondheidsproblemen waarmee rekening dient te worden gehouden in het kader van de adoptie?

  22. Gaat u akkoord met een huisbezoek indien u als geschikte adoptant wordt weerhouden?